.
شرح وظایف معاونت:

1- توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با همکاری دهیاران و واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در خصوص پوشش کامل خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و تهیه گزارشات از روند اقدامات مربوط به توسعه بیمه های سلامت تامین اجتماعی و سایر خدمات بیمه ای در روستاهای استان

2- برنامه ریزی و پیگیری در خصوص تشکیل دهیاریها بر اساس قوانین و مقررات مربوط با کمک و همکاری فرمانداریها و بخشداریهای استان

3- ابلاغ قوانین و دستور العملهای مرتبط با امور دهیاری ها به فرمانداران  و واحدهای استانی دستگاه های اجرایی

4 - پی گیری تهیه طرح های روستایی با کمک دهیاران و تصویب مراجع ذیربط استانی

5- ابلاغ برنامه ها و اهداف توسعه روستایی به فرمانداران و بخشداران و دهیاریها

6- پشتیبانی در زمینه تأمین وتجهیز دهیاریها و هماهنگی لازم در این زمینه با واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و پی گیری تامین ماشین آلات عمرانی و خدماتی روستا از سوی واحدهای ذیربط

7- همکاری با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی  و واحدهای ذیربط  در استانداری بمنظور تهیه بانکهای اطلاعاتی جمع آوری اطلاعات و تنظیم گزارشات مرتبط با تغییرات شاخصهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیربنایی روستاهای استان و کنترل مستمر تغییرات این شاخصها و بروز رسانی بانک اطلاعات دهیاریها و شوراهای اسلامی روستا
کارشناسان زیر مجموعه و شرح وظایف:
1-کارشناس امور شوراهای اسلامی (آمار و اطلاعات و تجهیزات)
بند 1 - پشتیبانی در زمینه تأمین وتجهیز دهیاریها و هماهنگی لازم در این زمینه با واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و پی گیری تامین ماشین آلات عمرانی و خدماتی روستا از سوی واحدهای ذیربط

 بند 2 - همکاری با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی  و واحدهای ذیربط  در استانداری بمنظور تهیه بانکهای اطلاعاتی جمع آوری اطلاعات و تنظیم گزارشات مرتبط با تغییرات شاخصهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیربنایی روستاهای استان و کنترل مستمر تغییرات این شاخصها و بروز رسانی بانک اطلاعات دهیاریها و شوراهای اسلامی روستا

2-کارشناس امور روستایی (خدمات و بهداشت)
 1- توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با همکاری دهیاران و واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در خصوص پوشش کامل خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و تهیه گزارشات از روند اقدامات مربوط به توسعه بیمه های سلامت تامین اجتماعی و سایر خدمات بیمه ای در روستاهای استان
3-کارشناس امور شوراهای اسلامی(هماهنگی امور بین بخشی)
بند1- پی گیری تهیه طرح های روستایی با کمک دهیاران و تصویب مراجع ذیربط استانی

 بند 2- ابلاغ برنامه ها و اهداف توسعه روستایی به فرمانداران و بخشداران و دهیاریها

4-کارشناس امور دهیاری ها (کشوری و مدنی)
1- برنامه ریزی و پیگیری در خصوص تشکیل دهیاریها بر اساس قوانین و مقررات مربوط با کمک و همکاری فرمانداریها و بخشداریهای استان

 2-  ابلاغ قوانین و دستور العملهای مرتبط با امور دهیاری ها به فرمانداران  و واحدهای استانی دستگاه های اجرایی

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

دسترسی سریع
اخبار دهیاری ها